zdjęcie portfolio

Akademia Muzyczna

Informator

Jedna z 8 Uczelni muzycznych w Polsce, instytucja kultury z 40 letnią tradycją. Uczelnia do 2018 roku nie prowadziła zorganizowanych działań marketingowych mających na celu promocję Uczelni. Realizowaliśmy projekt „Rekrutacja” skierowany do kandydatów na studia w roku Akademickim 2018/2019

Cel

 • zwiększenie rozpoznawalności Uczelni na polskim rynku edukacji artystycznej oraz wzmocnienie wizerunku i pozycji Uczelni
 • zwiększenie liczby kandydatów przystępujących do egzaminów wstępnych
 • wydobycie przewag konkurencyjnych Uczelni na tle innych placówek
 • poprawa komunikacji

Zakres działań

 • przygotowanie i wdrożenie strategii marketingowej
 • przygotowanie i przeprowadzanie kampanii reklamowej poprzez media społecznościowe, marketing bezpośredni, stronę www, mailing
 • produkcja materiałów wizualnych – w tym Informator dla kandydata w wersji multimedialnej i drukowanej
 • monitoring działań

Unikalny koncept

Stworzenie przekazu kampanii reklamowej w oparciu o tożsamość marki. Stworzenie pierwszego w Polsce multimedialnego informatora dla Kandydata.

Narzędzia

 • materiały marketingowe
 • strona www – przebudowa zakładki rekrutacja
 • media społecznościowe, mailing

Rezultaty

 • wzrost liczby kandydatów o 41% - najlepszy wynik w historii Uczelni
 • poprawa jakości zgłoszeń
 • prawie całkowita rezygnacja z dodatkowego naboru
 • poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
logo

Materiały promocyjne

Dotychczasowe materiały rekrutacyjne Akademii Muzycznej dalekie były od ideału. Brakowało w nich przede wszystkim formy i kreacji, co dla przyszłych studentów kierunków artystycznych ma szczególne znaczenie. Potrzebne było stworzenie materiałów nowoczesnych i kreatywnych, a zarazem mocno merytorycznych – przewodnika w wyborze idealnego kierunku studiów.

Foldery i informator

Wszystkie materiały  marketingowe powstały w oparciu i tożsamość marki odkrytą i opisaną przez Sydonię Ottlewską. Świetna sesja zdjęciowa wykonana przez Martę Pawłowską byłą doskonałą bazą do dalszej pracy koncepcyjnej. Stworzyliśmy nowoczesny i estetyczny informator, który został bardzo dobrze odebrany w środowisku muzycznym.

Ofertę uzupełniliśmy o plakaty i xbannery. Powstały interaktywne wersje informatory oraz oficjalne drukowanie wydanie.

Bez wątpienia nowe materiały rekrutacyjne realnie wpłynęły na poziom rekrutacji studentów. Uczelnia odnotowała rekordowy w historii wynik zainteresowania kandydatów.

zdjęcie portfolio

Porozmawiajmy o Twoim projekcie.
Skontaktuj się z nami.

KONTAKT